meeuwRouw en verlies

Verlies hoort bij het leven. Ieder mens komt ermee in aanraking.

Verlies door overlijden, leren omgaan met en verder leven na kanker, mantelzorg, scheiding en chronische ziekte. Verlies van werk of je bedrijf. Er kunnen allerlei gebeurtenissen plaatsvinden die een verlies tot gevolg heeft. Het kan een recent verlies of een verlies van járen geleden betreffen. Wanneer je een dierbaar iemand of iets verliest kom je in een rouwproces.

Door het toelaten van de gevoelens die je hebt kan deze gebeurtenis (alsnog) een plaats krijgen in je leven. Als begeleider wil ik de pijn en het verdriet die jij met je meedraagt helpen verlichten. Belangrijk is het dat je gaat inzien dat vreugde en verdriet bij elkaar horen: is er geen ruimte voor het een dan vaak ook niet voor het ander.

Rouwenden moeten hun leven opnieuw afstemmen. Rouwen is om die reden een proces van aanpassen en verwerken. Hoe lang het rouwproces duurt, is voor iedereen verschillend.

Verwerken van het verlies

Verlies verwerken doet iedereen op zijn eigen manier. De wijze waarop mensen rouwen, heeft o.a. te maken met hun aard en karakter en met hoe ze eerder met verlies zijn omgegaan.
Uitingen van de pijn van het gemis kunnen zijn: boosheid, lusteloosheid, ontkenning, vermoeidheid, depressiviteit, eenzaamheid, rusteloosheid, concentratieverlies en inslaap- en doorslaapproblemen.

Er doen zich vaak omstandigheden voor waardoor het proces van een plek geven aan dit verlies niet goed verloopt. Vooral het aan kunnen en durven gaan van de pijn is een moeilijke kwestie.
Ook lijken emoties soms taboe te zijn in de wereld waarin we leven. We hebben last van de opvatting dat een evenwichtig mens rationeel blijft. Voor veel mensen is het moeilijk gevoelens te laten zien omdat ze bang zijn als onevenwichtig te worden beschouwd. Hierdoor is er een drang om snel weer ‘gewoon’ verder te gaan.

Rouwarbeid

Rouw is werken, hard werken zelfs. Je wordt er doodmoe van, vaak zonder dat je een stap verzet hebt. Psychisch moe. Het proces van opnieuw aanpassen aan een veranderd leven wordt ook wel rouwarbeid genoemd. Je staat als nabestaande voor een aantal taken die je zult moeten uitvoeren:

  • Accepteren van de werkelijkheid van het verlies.
  • Doorleven van de pijn.
  • Aanpassen aan een leven zonder de overledene.
  • De overledene emotioneel een plek geven en weer investeren in nieuwe relaties.

Als begeleider ben ik ondersteuner bij de rouwarbeid. Dit betekent onder andere het erkennen van de pijn en de mogelijkheden scheppen voor persoonlijke groei en ontwikkeling.

Resultaat

Het eindresultaat van rouwverwerking is niet het vergeten van het verlies, maar het integreren van het verlies. Op een goede manier afscheid nemen betekent: afronden wat geweest is en de betekenis van iets of iemand meenemen en integreren in het verdere leven.